Bilindiği gibi, 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012 yılı SGK Protokolünün 3.7 Maddesi kapsamında düzenlenen EK-4 ile tanımlanan gruplarda yer alan ilaç isimleri ile ilgili listeler Birliğimizce yapılmış olan çalışma sonucunda hazırlanarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 27.02.2012 tarih ve 38.B.01.05.02.000927 sayılı yazımız ekinde SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na iletilmiştir.

Söz konusu listeler yazımız ekinde tarafınıza da iletilmekte olup, ekli listelerde yer alan ilaçları içeren 01.02.2012 ve sonrasına ait reçeteler için Odanızca onay yapılması gerekmektedir.