KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Genel Bilgilendirme:

Bilge Elektronik için bu internet sitesine girdiğiniz andan itibaren kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Bilge Elektronik bunun için gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizi gerekli olduğu zaman ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına İlişkin Aydınlatma Metni, https://bilgegrup.com.tr/ uzantılı internet sitesine girildiği andan itibaren yapılacak veri toplama ve/veya dağıtımı ve güvenliği politikasına ilişkin kuralları içermekte olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 10. maddesi ile hüküm altına alınan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla internet sitemizi kullanan müşterilerimizi ve üçüncü kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Bilge Elektronik, yürürlükte bulunan mevzuatın değişmesi halinde gerekli değişikliklere uyum sağlayabilmek adına işbu metni değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

2. Veri Sorumlusu:

https://bilgegrup.com.tr/ uzantılı internet sitesi, Bilge Elektronik Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Bilge Elektronik”) tarafından işletilmektedir. Bilge Elektronik veri sorumlusu olarak ilgili mevzuatta belirtilmiş olan kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğinden, işleme amacının ne olduğundan, işleme ve aktarım vasıflarının neler olacağından, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetimininin sağlanmasından sorumlu kişidir.

Veri sorumlusuna ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: Bilge Elektronik Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti. V.N.: 1710041557

Adres: Çankaya Mah. 4738 Sokak No:2 Ömer Hayta İş Merkezi Kat:5 Daire:14 AKDENİZ/MERSİN

T: 0 850 332 00 00 F: 0 324 238 53 86 E-posta: info@bilgegrup.com.tr

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Bilge Elektronik yürülükte bulunan mevzuata uygun olarak ve bununla sınırlı olmak kaydıyla müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel verilerini kaydedebilir, saklayabilir ve/veya sınıflandırarak işleyip, devredebilir.

Bilge Elektronik, kullanıcı kaydı aşamasında ve internet sitesinde yer alan iletişim formu gönderme işleminin tamamlaması için müşterilerinden veya ziyaretçilerinden bazı kişisel verileri talep eder. Kişisel veriler ilgili Kanun’da kimliği belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak olarak tanımlanmıştır. Sitemizde bulunan formlarda ziyaretçilerimizin ad, soyad, TC. kimlik numarası, adres bilgileri, , e-posta adresi, IP adresi, vergi no, vergi dairesi, cep telefonu ve telefon numarası olmak üzere kişiye özel bilgilerini girmeleri gerekebilmektedir. Bununla birlikte internet sitemizin kullanılması ile Çerez yoluyla elde edilen IP adresi ve tarayıcı bilgileri de elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz Bilge Elektronik tarafından, internet sitemizden maksimum fayda elde edilmesi için hızlı kullanım, beğeni ve ilgi alanlarının tespiti açısından doğru veya alternatif ürünler sunulması, bağlantılı internet sitelerimizde yer alan ürün ve hizmetlere ilişkin güncel bilgi aktarımı sağlamak, fiyat bilgilendirmeleri için müşterilerle irtibata geçmek, veri güvenliğinin temini, ödemelerin gerçekleştirilmesi, teknik işlevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve kullanıcılarımız ile aramızda kurulacak olan satış ve/veya hizmet sözleşmenin ifası amacıyla işlenmektedir.

Bilge Elektronik, kullanıcısı veya müşterisi olduğunuz andan itibaren gerekli olması durumunda bilgilendirme e-postalarını e-posta adresinize gönderecektir. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz hizmet ve/veya ürünlere ilişkin bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz ürünler içerebilir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve/veya yeniden başlatma hakkınızı Bilge Elektronik’in internet sitemizde yer alan telefon ve e-posta bilgileri yardımıyla talepte bulanarak kullanabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Bilge Elektronik kişisel verilerinizi ülkemizde yürülükte bulunan başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuatlar uyarınca gereği gibi işler ve koruma altına alır. Bilge Elektronik kanunda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, kullanıcıları/müşterileri ile arasında kurulacak olan sözleşmenin ifası veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bilgi güvenliği süreçlerinin gereği gibi yerine getirebilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri/kullanıcı memnuniyetinin temini ile talep ve şikayetlerin takibi hukuki sebeplerine dayanarak; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm altına alınan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müşterilerinin ve internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon veya başvuru formları aracılığıyla ve fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5.,8. ve 9. maddelerinde hüküm altına alınan hükümlerinde sayılan otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

5. Çerezlerin Kullanımı:

Bilge Elektronik müşterilerin ve kullanıcılarının internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için Çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Bilge Elektronik, kullandığı çerezler ile kullanıcılarının internet sitesinde gezinme bilgilerini, site kullanım alışkanlıklarını ve kullanım geçmişi bilgilerini kişiye özel tercih dosyası oluşturmak, kullanıcılarına özel promosyon, tanıtım, pazarlama teklifleri sunmak, kullanıcılarının ilgi alanlarına ilişkin bilgi sahibi olmak, güvenliği sağlamak veya artırmak, hizmet etkinliğini ve kullanım alanını belirleyebilmek, müşterilerinin ilgisini çekebilecek reklamlar vermek, internet sitesinde yer alan içerik ve ürünleri müşteri alışkanlıklarına göre değiştirme ve/veya iyileştirme ve/veya tercihleri belirlemek amacıyla kayıt altına alabilir.

Bilge Elektronik’in Çerez Politikası’nda yer alan bilgiler kapsamında internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar tarayıcı ayarlarında değişiklik yaparak çerezleri kontrol etme hakkına sahiptir.

6. Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Bilge Elektronik müşterilerine ve internet sitesi kullanıcılarına ait kişisel verileri sadece yasal mevzuat ve ilgili kişilerden aldığı izin çerçevesinde üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bunlar dışında yasalar gereği ve/veya kamu kurumları tarafından talep edilen bilgiler çerçevesinde gerektiğinde kişisel veriler paylaşılabilir. Ancak tüm veri aktarımı prosedürlerinde herhangi bir hak veya güvenlik ihlali olmaması açısından Bilge Elektronik gerekli tüm önlemleri alır. Bilge Elektronik’in yürürlükteki mevzuata uygun olarak veri paylaştığı kişi, kurum veya kuruluşun gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir ihlalden veya hak kaybından Bilge Elektronik sorumlu değildir.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Silinmesi:

İşbu metinde belirtilen tüm kişisel veriler yasal olarak zorunlu olan saklama süreleri boyunca mevzuata uygun olarak korunmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Yasal olarak zorunlu olan saklama süresi dolan ve kullanım amacı sona eren kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bilge Elektronik tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

8. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Kullanıcıların Yasal Hakları, Kullanımı ve Başvuru:

Bilge Elektronik tarafından işlenen tüm kişisel verilere ilişkin ilgili kişiler her zaman yasal haklarını kullanabilir, bilgi talep edebilir ve merak ettikleri tüm sorular veya görüşleri için Bilge Elektronik’e ulaşabilirler. Bilge Elektronik tarafından kişisel verileri işlenen tüm müşterileri ve internet sitesi kullanıcıları;

  • Kendileri ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • İşlenmiş herhangi bir kişisel verisi varsa buna ilişkin bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uyulup uyulmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa bunların kimler olduğunu öğrenebilir,
  • Kişisel verilerinin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunları tamamlanmasını veya düzeltilmesini isteyebilir,
  • İlgili Kanun kapsamında kişisel verilerinin silinmesini isteyebilir,
  • Kişisel verileri hakkında düzeltme, tamamlama veya silme talebinde bulunursa bunların aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
  • Kendisiyle alakalı kullanılan kişisel veriler vasıtasıyla yapılan bir analiz sonucunda aleyhine herhangi bir sonuç çıkıp çıkmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle bir zarara uğrarlarsa bu zararın giderilmesini isteyebilirler.

İlgili kişiler yukarıda belirtilen yasal haklarını işbu aydınlatma metninde belirtilen veri sorumlusuna kimliklerinin doğrulanması kaydıyla info@bilgegrup.com.tr adresine e-posta göndererek, yazılı olarak veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle iletmek suretiyle diledikleri zaman kullanabilirler.

8. İnternet Siteleri İle Olan İlişki:

https://bilgegrup.com.tr/ içeriğinde zaman zaman farklı internet sitelerine yönlendirme yapan bağlatılar olabilir. Diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler internet sitesini ziyaret eden kişiye aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin ve sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri Bilge Elektronik tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır. Bilge Elektronik, tüm kullanıcılarına her zaman diğer internet sitesi bağlantılarının gizlilik politikası sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.