Sikloplejin Göz Damlası, Eye-visol Göz Damlası, Visine Göz Damlası, Tropamid Steril Göz Damlası, Tropamid Fort Steril Göz Damlası, Mydfrin %2,5 Steril Göz Damlası isimli ilaçların kötüye kullanımı olasılığını engellemek amacıyla reçetesiz satılmaması aksi durumun suç teşkil edeceği ve halk sağlığına yönelik bir tehdit olduğu, bu durumun tespiti halinde cezai müeyyide uygulanacağı bildirilmiştir.