Project Description

Eczanem Programında bulunan reçetelerin kuruma faturalandırılacağı ayrıca perakende fatura kesilebileceği bölümdür.